• (715) 852-3700

Parent/Student Handbook

Link to ECASD Family Handbook 
Link to LLE Parent Handbook - Updated info coming August 2020

2019-2020 Lunch / Recess Schedule

         Grade                   Time          
Kindergarten:        10:20 - 10:35               AM recess
                                 11:45 - 12:00               Noon recess
                                 12:00 - 12:20              Lunch
      
First Grade:          9:45 - 10:00                  AM recess
                               11:25 - 11:40                  Noon recess
                               11:40 - 12:00                 Lunch
                          
Second Grade:      11:10 - 11:25                  Noon recess
                                 11:25 - 11:45                  Lunch
                                 1:50 - 2:05                     PM recess
                        
Third Grade:          11:35 - 11:50                  Noon recess
                                 11:50 - 12:10                 Lunch
                                 1:30 – 1:45                    PM recess
                           
Fourth Grade:       10:30 - 10:45                AM recess 
                                11:55 – 12:10                 Noon recess
                                12:10 – 12:30                 Lunch
  
Fifth Grade:          12:05 - 12:20                  Noon recess
                               12:20 - 12:40                  Lunch
                               2:05 - 2:20                      PM recessABC Schedule - Updated info coming August 2020

Music, Art, Phy. Ed Schedule - Updated info coming August 2020